Wydarzenie : POZWOLENIE NA „DZIEWIĘTNASTKI”

Szanowni Kontrahenci,

chcieliśmy poinformować, iż starania firmy Import Export Hurt Spedycja J.J. Sp. z o.o. w związku z rozszerzeniem decyzji o kody z grupy dziewiętnastej, zakończyły się sukcesem i nareszcie dobiegły końca.

Od teraz, na mocy decyzji Starosty Cieszyńskiego, zostały dodane trzy kolejne pozycje z katalogu odpadów , czyli odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych :

• 19 12 01 - Papier i tektura
• 19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma
• 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki opadów inne niż wymienione w 19 12 11

Wszystkich naszych kontrahentów zachęcamy do aktualizowania wiedzy na temat właściwego nadawania kodów i przestrzegania procedur wynikających z ustawy (O katalogu odpadów mówi Rozdział III, art. 4 USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. 2013 poz. 21 ).

Decyzja na kod 19. Cieszyn. (24.03.2017) 1 z 2 str.
Decyzja na kod 19. Cieszyn. (24.03.2017) 2 z 2 str.