Wydarzenie : KATALOG ODPADÓW

 

Szanowni Klienci,

Zamieszczamy KATALOG ODPADÓW dla ułatwienia współpracy między podmiotami.

Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup.

link do aktualnego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001923